Ďekujeme, odesláno!

Ekologická likvidace
plastového odpadu

Chceme být společností nejen úspěšnou,ale i společností,
která za něco stojí - Vaše plasty,naše starost

O nás

Společnost vznikla v roce 2007. Předmětem podnikání firmy byla od jejího založení developerská činnost a správa nemovitostí. Postupně svoji činnost rozšiřuje o další aktivity.

Majitel a jediný vlastník řadu let působil ve vrcholových manažerských pozicích společností stavebního a petrochemického průmyslu.

Každý plast má u nás svůj potenciál.

Od roku 2013 začaly vznikat plány na vstup do odvětví ekologického nakládání a zpracování odpadů. Zásadním milníkem byl rok 2015, kdy byly zahájeny přípravné a projekční práce na výstavbě pyrolýzního komplexu, který je hlavní technologickou jednotkou projektu. Rok 2016 je rokem rozpracování projektu do fáze realizace, která by měla vyústit finalizací v létě roku 2017.

Jedním ze strategických cílů společnosti ve střednědobém horizontu je rozvíjení aktivit na poli ekologického podnikaní a rozšiřování aktivit spojených s pilotním projektem.

A několik informací o plastovém odpadu

Plastový odpad v ČR

Zvýšenou spotřebou se nejen změnilo množství odpadu, ale také jeho složení. Převládají plasty a to z 68mi %. Plastového odpadu je v naší zemi nadbytek a jeho likvidace začíná být velkým problémem.

Zpracování plastových odpadů

Plasty se třiďí na dotřiďovací lince. Každý druh plastu se recykluje jinou technologií, protože má odlišné složení a vlastnosti.
Základní postup při recyklaci je vyčištění od nečistot, mletí, drcení, mísení, tavení a výroba plastových granulí.
Plasty se dají také recyklovat i chemicky – pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché látky (kapalné a plynné uhlovodíky) bez přístupu kyslíku.

Recyklace plastového odpadu

Vývojové cykly technologií se zkracují, společnosti uvádějí na trh nové výrobky, zdokonalené verze, jen aby byly o krok před konkurencí a zajistili si co největší tržní podíl. Tradiční výrobní materiály jako jsou železo, ocel, dřevo, tkaný přírodní textil, nahrazují plasty a kompozity plastů. Ve stávající konzumní společnosti se věci vyrobí, chvíli slouží a pak je z nich odpad. A proto klademe důraz na jejich recyklaci.

Projekt pyrolýzní komplex

Projektový záměr vycházel z americké technologické koncepce firmy Plasma energy. Byl technologicky upraven a nebojíme se říci vylepšen na naše podmínky tak, aby nejen splňoval předepsané euro i státní normy, ale aby primární nosný produkt pyrolýzní olej překračoval běžnou kvalitu a byl co nejvhodnějším produktem dalšího zpracování.

Více informací