Ďekujeme, odesláno!

Ekologické zpracování vedlejších
produktů plastové výroby

O nás

Společnost vznikla v roce 2007. Předmětem podnikání firmy byla od jejího založení developerská činnost a správa nemovitostí. Postupem času svoji činnost zaměřila na ekologické zpracování vedlejších produktů plastové výroby.

Majitel a jediný vlastník řadu let působil ve vrcholových manažerských pozicích společností stavebního a petrochemického průmyslu.

„Termický rozklad má své místo v oběhovém hospodářství.“

Od roku 2013 začaly vznikat plány na vstup do odvětví ekologického nakládaní a zpracování druhotných surovin z plastové výroby. Zásadním milníkem byl rok 2015, kdy byly zahájeny přípravné práce na projektu termického rozkladu plastů. Rok 2017 je rokem rozpracování projektu do fáze realizace, která by měla následně vyústit finalizací, spuštěním linky na termický rozklad po získání všech potřebných povolení k provozu.

Jedním ze strategických cílů společnosti ve střednědobém horizontu je rozvíjení aktivit na poli ekologického podnikaní a rozšiřování aktivit spojených s pilotním projektem.

A několik informací o druhotných surovinách z plastu

Druhotné suroviny z plastů v ČR

Zvýšenou spotřebou plastových výrobků se nejen změnilo množství recyklovatelných plastových komponentů, ale také jeho složení. A tudíž začínají převládat plastové komponenty, které jíž dále nejsou recyklovatelné a jejich zpracování se stává problémem.

Zpracování plastových komponentů

Plasty se třídí na speciální lince. Každý druh plastu se recykluje jinou technologií, protože má odlišné složení a vlastnosti.
Základní postup při recyklaci je vyčištění od nečistot, mletí, drcení, mísení, tavení a výroba plastových granulí.
Plasty se dají také recyklovat i chemicky – pomocí depolymerizačního procesu se plastové komponenty rozloží na jednoduché látky (kapalné a plynné uhlovodíky) bez přístupu kyslíku.

Recyklace druhotných surovin z plastických hmot

Vývojové cykly technologií se zkracují, společnosti uvádějí na trh nové výrobky, zdokonalené verze, jen aby byly o krok před konkurencí a zajistili si co největší tržní podíl. Tradiční výrobní materiály jako jsou železo, ocel, dřevo, tkaný přírodní textil, nahrazují plasty a kompozity plastů. Ve stávající konzumní společnosti se věci vyrobí, chvíli slouží a dále se z nich stává druhotná surovina ve formě např. plastové drtě. A proto klademe důraz na jejich recyklaci.

Termický rozklad plastů

Technologie termického rozkladu byla upravena a vylepšena tak, aby splňovala předepsané euro i státní normy a aby primární nosný produkt, depolymerizační olej, překračoval běžnou kvalitu a byl co nejvhodnějším produktem dalšího zpracování v oběhovém hospodářství.

Více informací