Ďekujeme, odesláno!

Termický rozklad plastů

Od roku 2013 začaly vznikat plány na vstup do odvětví ekologického nakládání a zpracování vedlejších produktů plastové výroby. Zásadním milníkem byl rok 2015, kdy byly zahájeny přípravné a projekční práce na projektu termického rozkladu plastů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cíle projektu

  • Primárním cílem projektu je ekologické zpracování vedlejších produktů plastové výroby či různých druhotných surovin z plastové hmoty v zařízení na termický rozklad těchto plastů.
  • Ve střednědobém horizontu si klademe za cíl rozšířit kapacitu výroby a případně vytvořit regionální síť obdobných provozoven.
  • Projekt sleduje i dílčí cíle, jako je využití lidského potenciálu z místních zdrojů a celkové fixace na region. Zdrojovou podporu místních podniků a sekundární zapojení místních obslužných firem.
  • Zapojení se do exportních aktivit v rámci obchodních cest pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  • Osvětová činnost v ČR i v zahraničí za pomoci našich zastupitelstev a agentur Czech Trade a Czechinvest.

Cíle projektu jsou v souladu s pojetím konceptu udržitelného rozvoje vycházející z Maastrichtské dohody. Projekt v sobě integruje ekonomické, sociální a environmentální cíle. Realizace projektu je sociálně žádoucí, ekonomicky životaschopná a ekologicky udržitelná.

Technologie

Zařízení na termický rozklad plastů zpracovává vedlejší produkty plastové výroby, různé plastové komponenty či druhotné suroviny z plastové hmoty neinvazivní cestou. V investiční fázi projektu je instalována a uvedena do provozu depolymerizační linka včetně souvisejících technologií, jako jsou drtící a separační zařízení, balící a manipulační technika.

Účelem linky je ekologické zpracování vedlejší produktů plastové výroby, plastových komponentů, či druhotných surovin z plastové hmoty bez vedlejších externalit termickým rozkladem. Jejímž zpracováním získáme druhotné suroviny znovu upotřebené v průmyslové výrobě.

Termický rozklad

Termický rozklad, jako takový je proces velmi starý a váže se k začátkům těžby ropy a jejího průmyslového využití. Proces přetrval v našich zemích do padesátých let minulého století, pak byl nahrazen krakováním. V Sibiřských oblastech Ruska se kvůli nízkým průměrným teplotám používá dodnes. 

Základem depolymerizace je teplotní rozklad molekulárně složitých polymerických řetězců na jednodušší složky a nemusí se jednat vždy o ropu.

Zpracování druhotných surovin z plastové hmoty neinvazivní cestou.

Projektový záměr

Technologie termického rozkladu byla upravena a vylepšena tak, aby splňovala předepsané euro i státní normy a aby primární nosný produkt, depolymerizační olej, překračoval běžnou kvalitu a byl co nejvhodnějším produktem dalšího zpracování v oběhovém hospodářství.

Podstatou projektu je prozatím v místním měřítku ukázat, že i již nevyužité materiály, lze zpracovávat v mini regionech.